Mala škola matematike

MODULI:

1. Kvadriranje i algebarski izrazi

2. Potencije i korjenovanje

3. Skup realnih brojeva

4. Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

5. Pitagorin poučak

6. Primjena omjera i razmjera u geometriji

7. Geometrijska tijela