Mala škola matematike

MODULI:

1. Skupovi

2. Skup prirodnih brojeva

3. Djeljivost u skupu prirodnih brojeva

4. Razlomci

5. Decimalni brojevi

6. Geometrijski likovi

 

MODULI:

1. Skup cijelih brojeva

2. Pravokutni koordinatni sustav i prikazivanje i analiza podataka

3. Trokut i četverokut

4. Različiti zapisi racionalnog broja

5. Računanje s razlomcima

6. Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

7. Konstrukcije kuta, trokuta, četverokuta

 

MODULI:

1. Vektori

2. Skup racionalnih brojeva

3. Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

4. Kružnica i krug

5. Mnogokuti

6. Mjerenje

 

MODULI:

1. Kvadriranje i algebarski izrazi

2. Potencije i korjenovanje

3. Skup realnih brojeva

4. Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

5. Pitagorin poučak

6. Primjena omjera i razmjera u geometriji

7. Geometrijska tijela